ثبت نام    صفحه اصلی          

جستجو در نتایج
ورود کاربران
شناسه
رمز عبور
ثبت نام
رمز عبور را فراموش کردم!

لينک های مرتبط

تبادل لينک

نظر سنجی
وضعیت سرویس دهی
خوب
متوسط
ضعیف

وضعیت آب و هوا

صفحه اصلی :: پرداخت خسارت :: راهنمای دریافت خسارت :: بیمه باربری

  • فرآيند پرداخت خسارت بيمه باربري

1-     پس از اعلام خسارت كتبي یا تلفني بيمه گذار ، بيمه نامه از واحدصدور اخذ و پرونده خسارت تشكيل مي شود.

2-     در صورت نياز كارشناس بازديد ازمحموله خسارت ديده بازديد، و علت و ميزان خسارت را گزارش مي نمايد.

3-     اسناد ومدارك مورد نياز جهت بررسي پرونده خسارت با توجه به شرايط بيمه نامه و علت خسارت ازبيمه گذار دريافت مي شود .

4-      در صورت قابل پرداخت بودن خسارت ميزان خسارت محاسبه و رقم خسارت طبق آئين نامه حدود اختيارات به تائيد مسئولين مي رسد .

5-      در صورت تائيد رقم خسارت ، حواله خسارت صادر و پس از دريافت برگ جانشيني يا رسيد تسويه خسارت از بيمه گذار چك خسارت تحويل وي مي گردد.

6-     در صورت قابل پرداخت نبودن خسارت ، مراتب به اطلاع بيمه گذار خواهد رسيد و پرونده مختومه مي گردد .

7-      در صورت اعتراض بيمه گذار به مبلغ خسارت يا مختومه شدن پرونده ، پرونده خسارت مجددا" رسيدگي شده و نتيجه نهايي به اطلاع بيمه گذار خواهد رسيد .

  • اسناد مورد نياز جهت پرداخت خسارت 

الف - اسناد حمل وخرید

- پیش فاکتوریا پرو فرما proforma invoice
- بارنامه bill of lading
- فا کتور commercial invoice
- صورت بسته بندی packing list
- گواهی مبداء certificate of origin
- بارنامه حمل داخلی


ب - اسناد خسارت

- صورت مجلس گمرکی : زمانی که خسارات وارده به کالا در گمرکات مشهود باشد سندی به نام صورت مجلس گمرکی توسط مقامات گمرک تنظیم می گردد که مبین نوع و تعداد کالا از نظر کم وکیف خسارت بوده و به تایید و امضاء گمرک و شرکت حمل و نقل مربوطه می رسد این سند حائز اعتبار حقوقی جهت اقدامات بازیافت خسارت می باشد .
- راهنامه CMR : در صورت حمل زمینی این سند که مخصوص حمل کننده است صادر می شود ودرمواردیکه محموله حمل شده در طی مسیر دچار خسارت گردد کم وکیف خسارت در CMR مربوطه درج و توسط راننده تایید و ممهور به مهر شرکت حمل و نقل می شود این سند حائز اعتبارحقوقی جهت اقدامات بازیافت خسارت میباشد .
- قبوض انبار گمرکی : هنگامی که کالاها وارد انبار گمرک می شوند قبض انبار از سوی مسئولین صادر می گردد و درمواردیکه کالا دارای خسارت باشد مراتب در قبض انبار مربوطه درج می گردد.
- گواهی عدم تحویل : در صورتیکه یک یا چند بسته کامل ازکل محموله به مقصد نرسد شرکتهای حمل و نقل پس از بررسی موضوع و عدم دریافت اطلاعی از کالای مفقود شده و براساس صورت مجلس گمرکی تنظیم شده در گمرکات نسبت به صدور گواهی عدم تحویل اقدام می نمایند که سندی ضروری جهت بررسی خسارت واقدامات بازیافت خسارت می باشد .
- گزارش مقامات انتظامی و کروکی حادثه : این سند هنگام وقوع تصادف و یا بروز حوادث جاده ای توسط مقامات انتظامی محدوده مربوطه تهیه می گردد وحاوی اطلاعاتی در خصوص چگونگی تصادف و مقصرین حادثه می باشد .
- قبوض باسکول : قبوض باسکول جهت بررسی کسریهای احتمالی کالا مورد استفاده قرار میگیرند.
- گواهی بازرسی کالا : در صورتیکه خسارت درخارج از کشور اتفاق افتاده باشد بازدید کارشناسی توسط موسسات معتبری از قبیل Lloyds,SGS,IGS,IEI,…انجام می پذیرد و گواهی مربوطه مبنی بر علت ومیزان خسارت صادرمی گردد این گواهی جهت بررسی دقیق خسارت ضروری می باشد .
- گزارش بازرسی کمیت وکیفیت کالا quality and quantity inspection : گزارشی که به منظور تعیین کمیت وکیفیت وسایر مشخصه های کالا یا تجهیزات توسط موسسه های بازرسی مستقل تهیه می شود . سورویا نس نیز یکی از گزارشات بازرسی است که پس از انجام عملیاتی ازقبیل بازرسی ،بازبینی ، نمونه برداری ، اندازه گیری ، آزمایش و ... صادر می گردد .
- درافت سوروی : تعیین مقدار کالاها ی فله مانند غلات ،آهن الات و غیره( مواد فله خشک) روی کشتی با روش DRAFT SURVEY صورت می گیرد در این روش درافت کشتی قبل و بعد از تخلیه محموله در نظر گرفته می شود و پس از اعمال فاکتورهای دیگری از جمله VEF,DEADWEIGHT,… و براساس قانون ارشمیدس وزن کالا بدست می آید .
- ULLAGE SURVEY: تعیین مقدار کالاهای فله مایع روی کشتی با آلیج گیری صورت میگیرد. باتوجه به کالیبره بودن مخازن ، اندازه گیری میعانات تابع وزن مخصوص ، درجه دما و بررسی وضعیت قرارگرفتن کشتی در حالت عدم تعادل می باشد که برای رسیدن به وضعیت استاندارد از جداول مخصوصی دراین زمینه استفاده می شود تا وزن کالا به طوردقیق اندازه گیری شود .
 
ج - اسناد گمرکی و بانکی


- اعلامیه فروش ارز
- برگ ثبت سفارش
- پروانه سبز گمرکی
- اظهارنامه خروجی کالا (صادراتی)
- پروانه ورود موقت کانتینر
 

  • اسناد موردنیاز جهت بررسی پرونده خسارت با توجه به نوع خسارات
بیمه گر با توجه به شرایط بیمه نامه ،شیوه حمل ، نوع خسارت، علت و میزان خسارت و همچنین ماهیت کالا حسب مورد برخی از اسناد موردنیاز را درخواست می نماید که بیمه گذار و یا نمایندگان وی بایستی در اسرع وقت اسناد و مدارک مربوط به خسارت را به بیمه گر تسلیم نمایند .

 
 

 

نوع خسارت / مدارک مورد نیاز

حادثه وسیله حمل در داخل کشور

حادثه وسیله حمل در خارج

عدم تحویل

آبدیدگی پارگی شکستگی آلودگی

ریزش و کسری

غرق شناور

کسری مواد فله و میعانات فله

بارنامه حمل

x

x

x

x

x

x مانیفست

x

فاکتور خرید

x

x

x

x

x

x

x

صورت بسته بندی

x

x

x

x

x

x

x

گواهی مبدا

x

x

x

x

x

x

x

پروانه سبز گمرکی

x

x

x

x

x

----

x

صورت مجلی گمرکی

---

xدر صورت عودت کالا به کشور

x

x

x

xکالاهای نجات یافته

x

اعلامیه فروش ارز

x

x

x

x

x

---

x

بارنامه حمل داخلی

x

---

---

---

---

---

x

رونوشت سی ام آر . حمل با کامیون

xقبل از گمرک

x

x

x

x

---

x

گواهی عدم تحویل

---

---

x

---

---

---

---

گزارشات مقامات انتظامی و کروکی حادثه

x

x

---

---

---

---

---

برگ ثبت سفارش

x

x

x

x

x

---

x

اعلامیه ورود کالا حمل دریایی

x

---

x

x

x

---

x

قبض انبار گمرکی حمل زمینی و هوائی

x

x

x

x

x

---

x

اظهار نامه خروجی کالا صادراتی

---

x

---

---

---

---

---

فاکتور کرایه حمل ترم خرید FOB

x

x

x

x

x

x

x

گزارش بازرسی معتبر بین المللی

---

x

---

---

---

---

---

اعلام نظریه آزمایشگاه در موارد آلودگی

---

---

---

x

---

---

---

قبوض باسکول درب خروجی گمرکات و ورودی انبارهای مقصد

---

---

---

---

x

---

x

پروانه عبور موقت کانتینر در صورت حمل کالا با کانتینر

x

x

x

x

x

x

x

گواهی بازرسی کالا در مبدا و یا مقصد

---

---

---

---

---

---

x

دریافت سوری مواد فله خشک

---

---

---

---

---

---

x

وضعیت کشتی حمل کالا از نظر سال ساخت حمل با کشتی

x

---

x

x

x

x

x

گزارش ناخدا و ملوانان

---

---

---

---

---

x

---

پروانه ثبت و بهره برداری شناورها

---

---

---

---

---

x

---

گواهی نامه ایمنی شناور

---

---

 


تمامي حقوق اين پايگاه اينترنتي براي شرکت بيمه البرز نمايندگي اماني فر کد 4827 محفوظ مي باشد. Copyright © 2013 Amanifar Insurance Co. All rights reserved.

POWERED BY 4GAP