ثبت نام    صفحه اصلی          

جستجو در نتایج
ورود کاربران
شناسه
رمز عبور
ثبت نام
رمز عبور را فراموش کردم!

لينک های مرتبط

تبادل لينک

نظر سنجی
وضعیت سرویس دهی
خوب
متوسط
ضعیف

وضعیت آب و هوا

صفحه اصلی :: پرداخت خسارت :: راهنمای دریافت خسارت :: بیمه خودرو :: شخص ثالث :: خسارت ثالث مالی


شرایط و مدارک موردنیاز جهت
دریافت خسارت ثالث مالی


حادثه - كروكي سر صحنه دارد :

سازش :

    ارائه اصل يا كپي برابر اصل كروكي سازش ممهور به مهر افسر ترسيم كننده كروكي و مهر منطقه يا پاسگاه راهنمائي و رانندگي(پليس راه).
    ارائه اصل مدارك طرفين حادثه(بيمه نامه،گواهينامه متناسب با نوع خودرو،كارت خودرو،كارت ملي)+ اصل كوپن بیمه نامه مقصر حادثه.
    تا مبلغ سه ميليون ريال حضور راننده زيانديده به همراه خودرو لازم و در مواردی که خسارت زیاندیده بیش از سه میلیون ریال باشد حضور طرفین حادثه بهمراه خودروی مقصر و زیاندیده در واحد پرداخت خسارت ضروری می باشد.


 عدم سازش :

    ارائه اصل يا كپي برابر اصل كروكي عدم سازش ممهور به مهر افسر ترسيم كننده كروكي و مهر منطقه يا پاسگاه راهنمائي و رانندگي(پليس راه).
    ارائه اصل يا كپي برابر اصل گزارش كلانتري يا پاسگاه راهنمائی و رانندگی(پلیس راه).
    ارائه اصل يا كپي برابر اصل دادخواست شاكي.
    ارائه اصل يا كپي برابر اصل برگه هاي بازجوئي طرفين حادثه(مقصر و زیاندیده) .
    ارائه اصل يا كپي برابر اصل برگه اعتراف به تقصير مقصر حادثه يا راي قطعي دادگاه یا شورای حل اختلاف مبني بر محكوميت مقصر/گزارش اصلاحي/   قرارمنع تعقيب/ گزارش هیاتهای کارشناسی.
    ارائه اصل يا كپي برابر اصل نامه مرجع قضایی به شرکت بیمه البرز.
    ارائه اصل يا كپي برابر اصل گزارش كارشناس رسمي دادگستري(در صورت اعتراض به كروكي).
    ارائه اصل مدارك طرفين حادثه(بيمه نامه،گواهينامه متناسب با نوع خودرو،كارت خودرو،كارت ملي)+ اصل كوپن بیمه نامه مقصر حادثه.
    تا مبلغ سه ميليون ريال ، فقط حضور راننده زيانديده به همراه خودرو لازم است و در مواردی که خسارت زیاندیده بیش از سه میلیون ریال باشد حضور طرفین حادثه بهمراه خودروی مقصر و زیاندیده در واحد پرداخت خسارت ضروری می باشد.

 

حادثه - كروكي سر صحنه ندارد :

در صورت تاييد حادثه توسط کارشناس واحد خسارت :
 

     ارائه اصل مدارك طرفين حادثه(بيمه نامه،گواهينامه متناسب با نوع خودرو،كارت خودرو،كارت ملي)+ اصل كوپن بیمه نامه مقصر حادثه.

    * حضور طرفين به همراه خودرو الزامي است.
    
    ** حداكثر مبلغ قابل پرداخت بدون ارائه كروكي 000ر000ر15ريال است.


در صورت عدم تاييد حادثه توسط کارشناس واحد خسارت :

    ارائه اصل يا كپي برابر اصل گزارش كارشناس رسمي دادگستري(كروكي فرضي).
    ارائه گزارش تأمین دلیل(تعیین میزان ریالی خسارت حسب دستور قضایی)
    ارائه اصل يا كپي برابر اصل گزارش كلانتري يا پاسگاه راهنمائی و رانندگی(پلیس راه).
    ارائه اصل يا كپي برابر اصل دادخواست شاكي.
    ارائه اصل يا كپي برابر اصل برگه هاي بازجوئي طرفين حادثه(مقصر و زیاندیده).
    ارائه اصل يا كپي برابر اصل برگه اعتراف به تقصير مقصر حادثه يا راي قطعي مرجع قضایی مبني بر محكوميت مقصر/گزارش اصلاحي/ قرار منع تعقيب/ گزارش هیاتهای کارشناسی.
    ارائه اصل مدارك طرفين حادثه(بيمه نامه،گواهينامه متناسب با نوع خودرو،كارت خودرو،كارت ملي)+ اصل كوپن بیمه نامه مقصر حادثه.
    ارائه اصل يا كپي برابر اصل نامه مرجع قضایی به شرکت بیمه البرز.
    تا مبلغ سه ميليون ريال حضور راننده زيانديده به همراه خودرو لازم و در مواردی که خسارت زیاندیده بیش از سه میلیون ریال باشد حضور طرفین حادثه بهمراه خودروی مقصر و زیاندیده در واحد پرداخت خسارت ضروری می باشد.


شرایط و مدارک موردنیاز جهت دریافت خسارت ثالث مالی :

    زيانديده حقيقي: چک خسارت در وجه مالک خودرو صادر و تحویل وی میشود و در مورد خسارتهای کمتر از سه میلیون ریال تحویل چک به راننده با احراز هویت بلامانع است.
    زيانديده حقوقي: چک خسارت براساس معرفی نامه که مالک قانونی خودرو ارائه نماید قابل تحویل میباشد.


ساير نكات و توضيحات :

    اگر مقصر گواهينامه نداشته باشد يا گواهينامه وي متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد ضمن اخذ تضمین لازم از مقصر حادثه، خسارت زیاندیده پرداخت خواهد شد.
    در مواردی که گواهینامه رانندگی به دلیل تخلفات حادثه ساز، توسط ماموران راهنمایی و رانندگی ضبط می گردد از زمان صدور رسید گواهی تا مدت زمان قید شده در آن جهت رانندگی معتبر و پس از انقضاء مدت اعتبار، به منزله فاقد گواهینامه محسوب می گردد که در اینصورت پس از تسویه خسارت مبلغ پرداخت شده از مقصر حادثه مسترد خواهد شد.
    در مواردی که رسید ضبط گواهینامه رانندگی مربوط به تخلفات غیر حادثه ساز باشد تا مدت زمان قید شده در رسید معتبر و پس از انقضاء اعتبار آن ارائه استعلام  از اداره صدور گواهینامه پلیس راهور الزامی است.
    اگر دليل ترسيم كروكي عدم سازش به لحاظ عدم رویت گواهينامه مقصر حادثه باشد ارائه مدارك مرجع قضایی الزامي است.
    چنانچه زیاندیده در حین حادثه فاقد بیمه نامه معتبر باشد رسیدگی به خسارت صرفاً با ارائه کروکی و اخذ بیمه نامه شخص ثالث امکان پذیر خواهد بود.
    در صورت مفقودي بيمه‌نامه ثالث مقصر ، پس از ممهور نمودن اصل گواهي ثالث مقصر ضمن اخذ استعلام و بررسي سوابق با الصاق تصوير آن ، نسبت به  تسويه خسارت اقدام خواهد شد.
    در صورت مفقودي بيمه‌نامه ثالث زيانديده ، تسويه خسارت مورد مطالبه با ممهور نمودن اصل گواهي ثالث زيانديده و الصاق تصوير آن در پرونده بلامانع مي‌باشد.
    

در موارد زیر ارائه کروکی الزامی است:
 

    در صورتيكه بيمه نامه پيوسته نباشد یا تاريخ حادثه كمتر از 15 روز از شروع بیمه نامه باشد و یا مبلغ خسارت بيش از پانزده ميليون ريال باشد.
    عدم امکان تاييد حادثه از سوي كارشناس واحد خسارت یا در صورتيكه خودرو از عقب آسيب ديده باشد و یا اینکه حادثه مابین چند خودرو بوقوع پیوسته باشد.
    ارائه نظریه مرجع قضایی بهمراه گزارشات مربوطه در موارد عدم توافق طرفین بر سر مقصر حادثه یا جرحی و فوتی بودن حادثه الزامی است.

    تحت هيچ شرايطي قبل از بازديد كارشناس واحد خسارت بيمه ، زيانديده حق بازسازي خودرو را ندارد.


تمامي حقوق اين پايگاه اينترنتي براي شرکت بيمه البرز نمايندگي اماني فر کد 4827 محفوظ مي باشد. Copyright © 2013 Amanifar Insurance Co. All rights reserved.

POWERED BY 4GAP